DVWO Mitgliedsorganisationen

BaTB –     Bundesverband ausgebildeter Trainer und Berater e.V.

BDYoga – Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland e.V.

DGAK –    Deutsche Gesellschaft für Angewandte Kinesiologie e.V.

DGND –    Deutsche Gesellschaft für angewandte Neurodidaktik e.V. (ehemals DGSL e.V.)

DV –         Didacta Verband e.V.

DVNLP –  Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren e.V.

GABAL e.V.

NKF –       NeuroKompetenzForum e.V.

TRAINERversorgung e.V.